Palangos kultūros ir jaunimo centro

darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

(pareiginė alga, priedai, priemokos) Eurais neatskaičius mokesčių

  

Pareigybės pavadinimas

2017 metų IV ketv.

2018 metų I Ketv.

Direktorius

1375

1495

Direktoriaus pavaduotojas kultūrai ir jaunimui

861

1056

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

861

919

Vyr. buhalteris

799

841

Viešųjų pirkimų specialistas

341

327

Jaunimo studijos vadovas

586

614

Meno kolektyvų vadovai

437

483

Kultūrinės veiklos vadybininkai

626

567

Koncertmeisteris/akompaniatorius

341

355

Renginių režisierius

287

108

Etnografas

176

300

Garso šviesos inžinierius

-

289

Apskaitininkas

692

583

Personalo specialistas, sekretorius

380

402

Nekvalifikuoti darbininkai

346

360